babysling-bg.com

Адрес на сайта: www.babysling-bg.com

Описание:

Babysling-bg.com е сайт предоставящ много богато съдържание на тема раждане, отглеждане на бебето и детето. Като цяло сайтът е разделен на две основни части. Едната част обхваща една извънредно богата и постоянно допълваща се библиотека от статии по темата. Втората част е електронен магазин, предлагащ основно слингове и продукти за бъдещи и настоящи майки.

Библиотечната част на сайта е изградена на база на платформата WordPress – много популярна и гъвкава блог платформа. Електронният магазин е създаден на база на платформата OpenCart, която дава много приятно и леко усещане за работа на потребителя.

Интересно:

Двете основни части на сайта – информационната и магазинната, са изградени в пълна симбиоза и за потребителя прехода между двете остава плавен и незабележим, т.е. двете части не са ясно разграничени, а съществуват като едно цялостен и завършен проект.