Златното сечение, или кога нещата си идват на мястото

Източник: Wikipedia

Чудили ли сте се понякога защо нещо визуално ви харесва? Дали ще е снимка, плакат, уебсайт, картина – няма значение. Можете да кажете, че ви харесва, но не можете да посочите точно какво ви привлича.

Често това е добрата композиция. А едно от основните правила на добрата композиция е правилото на златното сечение(или близкото до него правило на третините). Ако то бъде използвано, тогава нещата ‘си идват на мястото’. Какво гласи правилото? Ето цитат от статията в Wikipedia:

Златното сечение изразява отношение на части, за които по-голямата част се отнася към по-малката така, както цялото към по-голямата.

Приблизително това отговаря на съотношение 1.62 : 1. Тъй като това е само абстрактно математическо определение, нека разгледаме някои негови приложения, за да разберем за какво става дума.

Типография

При текстове това съотношение може да бъде “вградено” като съотношение между големината на шрифта и междуредовото пространство. Както се вижда на примерите вдясно, текст с твърде малко междуредово пространство става трудно четим. При голямо междуредово пространство пък се губи контактът между отделните редове в текста, и той става твърде “разпилян” и заема твърде много място. При златното съотношение (в средата) текстът изглежда приятен и комфортен за четене.

Разположение на елементи

Независимо дали става дума за дизайн на основни елементи от дадена уебстраница (заглавна част, навигационна колона, основна колона със съдържание, и т.н.), или дизайн на части от уебсайт, принципът намира приложение. Ето един пример с елемент от уебстраницата на Доктор Камбов. Съотношението между двете колони с информация – лявата с прелистващите се снимки, и дясната, съдържаща същинската информация и интерактивни елементи, е 1.62 : 1.

Аналогично принципът може да бъде пренесен и за съотношение между основното съдържание и навигационната колона на даден уебсайт. За по-голяма простота тук обиконвено се използва правилото на третините – ширината се разделя на три равни части, като една се използва за колона, и останалите две – за основното съдържание (2 : 1). Пример за това е сайтът на Дневник – тук логото заема 1/3 от ширината на заглавната част, а по-надолу в сайта статията заема 2/3 от общата ширина, и има колона с допълнителна информация вдясно с ширина 1/3.

Елементи на фокус

Ако искате даден елемент да бъде централен, забележим и въздействащ, то той не е необходимо да е центриран. Ако мислено разделите площта на това, за което правите дизайн, на три равни части по хоризонтала и три по вертикала, разполагайте такива ключови елементи в пресечените точки на линиите (във фокусите).

Ето например снимката вдясно – показана е както е снимана. Фотографът почти е центрирал обекта (момченцето). Друг основен обект е “мрачната гора”, към която то се е запътило, с най-ярък представител “зловещото дърво” вляво. Снимката има своят заряд, но може да бъде подобрена.

Във вторият вариант на снимката тя е отрязана така, че момченцето да се пада в долния ляв фокус на третините, а “зловещото дърво” – в горния десен. Сега окото има два обекта, с които да се заиграе, разположени не-центрирано, несиметрично. Освен това по хоризонтала снимката е разделена на две, отново по правилото на третините – долната 1/3 е заета от тревата, а горната – от гората и небето. Всичко това прави снимката по-интересна за окото.

Такива обекти на фокус могат да бъдат както заснети обекти, така и важни карета или бутони от уеб страница, послания или заглавия на плакати, и т.н.

Размери на елементи

Златното сечение може да намери приложение и при създаването на карета – например правоъгълник със съотношения на страните 1.62 : 1. Така например едно рекламно каре от уебсайт, или важна кутийка с информация, може да бъде с размери 300 * 185 пиксела, спазвайки това съотношение.

Както можете да видите, златното сечение и правилото на третините имат множество приложения. Тук сме споменали само някои от тях, за да Ви дадем представа колко разнообразни проявления може да има една иначе така суха математическа формула. Вие може би ще намерите съвсем различни негови проявления – може би дори в идеалното съотношение на времето за сън и будната част от денонощието?